Våre tjenester


Vi har et bredt utvalg av tjenester knyttet til anleggsbransjen, med fokus på høy kvalitet i alle ledd. 

Prosjekt- og byggeledelse

Vi tilbyr prosjekt- og byggeldelse fra tidligfase til ferdig prosjekt - både for byggherre og entreprenør.

3D Skanning

Vi tilbyr innvendig 3D-skanning av bygg. 3D-skanning kan benyttes til blant annet virtuell visning og befaring, dokumentasjon ved overlevering og FDV.

SHA-koordinator

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften/BHF) stiller krav til at byggherren utpeker SHA-koordinator(/-er) for bygge- og anleggsprosessen. Prosjekt & byggeledelse AS kan påta seg rollen som koordinator, da vi har nødvendig kunnskap og praktisk erfaring fra bygge- og anleggsplasser (krav i BHF). Dette gjelder både for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.


Prosjekteringsledelse

Prosjekt & Byggeledelse AS tilbyr prosjekteringsledelse i rehabiliteringprosjekter.


Drone fotografering

Vi tilbyr bygginspeksjon med drone. Både foto og video, for både bolig og næring.

Se eksempler her.

Byggherreombud

I prosjekter hvor andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en høyre hånd som bistår med vurderinger, utredninger og kontrolloppgaver. I Prosjekt & Byggeledelse AS tilbyr vi byggherreombud som påser at entreprenøren utøver sin del av kontrakten på en måte som samsvarer med forutsetningene.